Grovfodervagnar

För produktblad och mer information om våra vagnar kontakta oss.

HUMA Autofeeder

HUMA Autofeeder PLC-datorstyrd grovfodervagn automatiserar det tunga utfodringsarbetet i ditt stall. Särskilt intressant är denna lösning i stallar med automatiserad mjölkning då täta utfodringsintervaller ofta är en förutsättning för att få en bra kotrafik och därmed en god lönsamhet. Även i traditionella stall finns mycket tid och pengar att tjäna på att öka antalet utfodringstilfällen av grovfodret.

HUMA Rälshängd rivarvagn

Med HUMA rälsgående rivarvagn så eliminerar ni ett av dom tyngsta arbetena i en ladugård. Vagnens enkla handhavande och att den är rälsburen gör att ni snabbt gör en utfodring och att även ny personal snabbt lär sig att utfodra.

HUMA Mobil rivarvagn

Rivarvagnen finns även i mobilt utförande då det inte alltid passar med rälsburna system i alla ladugårdar