Historik

Om oss

HUMA Hulthéns Maskinfabrik grundades 1950 av Karl-Erik Hulthén då under namnet K-E Hulthéns Snickerifabrik, verksamheten bedrevs parallellt med jordbruket på gården. Tillverkningen bestod främst av olika produkter av trä och mekaniska komponenter köptes in. 1953 uppfördes den första verkstadlokalen som sedan har byggts ut ett flertal gånger.

1956 avvecklades jordbruket och verksamheten blev nu mer inriktad mot mekanik och serietillverkning av produkter började. Produkterna som tillverkades var vedklyvar, säcklyftare, lastbryggor för traktor, skogskälkar mm. Under 60-talet kom en traktormonterad hydraulisk pallyftare att bli en storsäljare som hittade många kunder även utanför Nordens gränser. 1972 ombildades företaget till aktiebolag. 1978 började en ny nisch för företaget med utfodringsvagnar för foderhantering som sedan har utvecklats med kringutrustning för hantering av grovfoder. I början på 90-talet kom en ny gren till i företaget då investeringar i moderna CNC maskiner gjort plats för legotillverkning främst inom skärande bearbetning.

Företaget drivs idag av Karl-Eriks barn Per-Erik, Ulf-Göran och Lis-Britt.

Första verkstadsbyggnaden 1953

Pallyft monterad på traktor